Ergenlik Dönemi Sorunlari

Ergenlik Nedir?
Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenlik dönemi, bireyin duygularının hızla değişimine ve aynı zamanda bedensel değişimine uyum sağlamaya çalıştığı, gelişim dönemlerinin en zoru olarak kabul edilen dönemdir.

Duygu durumu değişimlerinden okul sorunlarına kadar tüm ergen bireylerin çeşitli sorunları olabilir. Bazen bir gencin sıkıntısı, profesyonel yardım almanın önemli olduğu bir düzeye yükselebilir fakat terapi sadece yaşamı değiştiren olaylar veya ciddi zihinsel sağlık sorunları olan bireyler için değildir. Bir terapistle görüşmek, küçük sorunların büyük sorunlara dönüşmesini önleyebilir. Bazen, sadece birkaç terapi seansı bile bireyin genel refahı üzerinde büyük bir fark yaratabilir.
Ergenlik döneminde birey, doğruları ve yanlışları sorgularken kendi fikirlerini, düşüncelerini ve bakış açısını oluşturmaya başlar. Daha fazla özgürlük alanına ihtiyaç duyulan bu dönemde, daha öncesinde anne-baba tarafından korunan ve karşılana ihtiyaçların artık bireyin kendi tercihleri doğrultusunda gerçekleştirme isteği, bir takım fikir ayrılıklarına sebep olabilir.
Bu dönem anne-baba ile hem işbirliği hem de çatışmalar içerisinde geçebilir.Hem anne-babaya yakın olma hem de onlardan ayrışmaya ihtiyaç duyulabilir. Bu süreçte bireyin asıl ihtiyacı, anlaşılmak ve desteklenmektedir. Ergenlerin bu dönem içerisinde daha önce gerçekleştirmedikleri birçok davranışı yapıyor olmaları normal karşılanabilir. Bu geçiş dönemi birçok ikilem ve zorluk barındırır. Bununla beraber duygusal iniş ve çıkışların çokça yaşandığı depresif halin sık görülebileceği bir dönemdir.

Ergen Terapisi Nedir?
Bu dönemde yaşanan travmalar, kazalara, kayıplar ve ölümle gibi geçiş dönemini zorlaştıra bilecek durumlar için bireyin terapi alması önerilir. Ergenlere yönelik yürütülen terapi sürecinde, bireyin hayatında gerçekleşen değişimlere uyumu kolaylaştırmak, kendini daha iyi tanımasına, duygularını anlamlandırmasına, isteklerinin ve arzularının şekillenmesine yardımcı olmak ve ebeveynleri desteklemek hedeflenir.

Terapide amaç bireyin kendisini daha iyi tanımasını ve aile ve arkadaş ilişkilerinde yaşanabilecek zorlukları en aza indirgemeyi sağlamaktır.Terapi sürecinin ne kadar süreceği bireyin ve ebeveynlerin psikoterapi sürecine açıklığı ve birbirleri ile işbirliği yapmaya yatkınlık oranına bağlı olarak belirlenmektedir.

Ergenlik döneminde sıkça karşılaşılan zorluklar

 • Arkadaşlık İlişkileri
 • Özgüven Problemleri
 • Sosyal Kaygı
 • Ders Çalışma Alışkanlıkları ve Başarı
 • Dikkat ve Konsantrasyon Sorunları
 • Öğrenme Problemleri
 • Sınav Kaygısı ile Baş Etme
 • Stres, Kaygı ve İçe Dönük Davranışlar
 • Takıntılı Düşünceler ve OKB
 • Uyku Problemleri
 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları
 • Okul Başarısı
 • Motivasyon Sorunları
 • Ebeveyn-Ergen Çatışmaları
 • Duygu Kontrol Problemleri
 • Öfke Problemi
 • Akran Zorbalığı ve Zorbalıkla Başetme
 • Panik Bozukluk