Kabul ve Kararlılık Terapisi

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Nedir?

Bilimsel kanıt düzeyi en yüksek bir psikoterapi methodu olan Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and  Commitment Therapy), klasik terapi metodlarının aksine, duygu ve düşüncelerimizin içeriğini değiştirmeye değil, onlarla olan ilişkimizi değiştirmeye odaklanır.

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT), insanların düşünce ve duygulardan dolayı suçlu hissetmek ve kendileri ile çatışmak yerine düşüncelerini ve duygularını kucaklamaya teşvik eder.

ACT, farkındalık becerilerini ve kendini kabul etme egzerszlerini birleştiren bir davranış terapisidir. Düşüncelerinizi ve duygularınızı daha fazla kabul etmeyi hedeflerken, eylemde kararlılık kilit bir rol oynar.

Danışanlar, içsel duygularından kaçınmayı, inkar etmeyi ve bunlarla mücadele etmeyi bırakmayı öğrenir. Bunun yerine, bu derin ve istenmeyen duyguların, yaşamda ilerlemelerini engellememesi gereken belirli durumlara uygun tepkiler olduğunu kabul etmeleri hedeflenir.

ACT Ne Zaman Kullanılabilir?

ACT, işyeri stresi,sınav kaygısı, sosyal anksiyete bozukluğu, depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk ve psikozu tedavi etmeye yardımcı olmak için kullanılmasının yanı sıra,  kronik ağrı, madde bağımlılığı ve diyabet gibi tıbbi durumların tedavisine yardımcı olmak için de kullanılmaktadır.

ACT Ne Hedefler?

Bir terapistle çalışarak, kendi iç konuşmanızı dinlemeyi ve özellikle travmatik olaylar, problemli ilişkiler, fiziksel kısıtlamalar veya diğer konular hakkında kendinizle konuşma şeklinizi öğreneceksiniz.

Durumu etkileyebilecek davranış değişiklikleri yapmayı öğrenirken, bir sorunun değişiklik gerektirip gerektirmediğine veya kabul edilip edilemeyeceğine karar verebilirsiniz. Geçmişte sizin için neyin işe yaramadığına bakabilirsiniz ve böylece terapist, uzun vadede size daha fazla soruna neden olan düşünce kalıplarını ve davranışları tekrarlamayı durdurmanıza yardımcı olabilir. Mevcut sorunlarınızla yüzleşip kabul ettiğinizde, geçmişinizle ve duygularınızla savaşmayı bırakıp bunun yerine kişisel değer ve hedeflerinize dayalı olarak daha kendinden emin ve iyimser davranışlar uygulamaya başlarsınız.

ACT Nasıl Uygulanır?

ACT, acı veren duyguları veya psikolojik deneyimleri kontrol etmeye çalışmanın sadece etkisiz değil, aynı zamanda çoğu kez ters etki yaratabileceğini savunur. Çünkü bu duyguların bastırılması  daha fazla sıkıntıya yol açabilir. ACT, düşünme şeklinizi değiştirmeye çalışmak için geçerli alternatifler olduğu görüşünü benimser ve bunlar arasında kişisel değerleri doğrultusunda farkındalıklı davranış ve eylemde kararlılık bulunur. Danışanlar, davranışlarını değiştirmek için adımlar atarken aynı zamanda psikolojik deneyimlerini kabul etmeyi öğrenerek, sonunda tutumlarını ve duygusal durumlarını değiştirebilirler.